BMX Racing forever

Mennyire furcsa az ÉLET minden pillanata! Ezt a levelet, melyet alant találtok először 2017 nyarán, majd 2019. tavaszán írtam, mikor is Ferenc Benedek fiam (#27) eltávolodott a BMX racingtől.
Nagyon fájt, de nem tehettem semmit. Kamasz!
Teltek az évek és Én csak vártam, hátha! Számtalanszor átolvastam a levelet! Javítani akartam, de nagyon igaz volt minden mondata! Így marad, gondoltam, tudtam, talán egyszer majd valami változni fog!
Beni most újra velünk van, aminek az egész Veszprémi csapat örvend és várja Őt!
De, még valaki nagyon hiányzik, László Milos, és most ezt a levelet újfent írom 2020 őszén, nem tudván, hogy mi is fog történni!!
2023,,, és megismétlődött minden Milos is megjelent a minap egy edzésen!
Levél 2017-ből és 2019-böl
„Hiányzik az egyik legjobb versenyzőnk és a klub hajtóereje, de nem kell búcsút mondanunk!!
A BMX szenvedélye egy egész életre szól, és BORBÉLY BENI, vagy LÁSZLÓ MILOS egy nap vissza fog térni!
Egy olyan tehetséges, szorgalmas versenyző távozott, akinek csak egyszer kellett elmondani a feladatot.
Talán valamikor újra velünk lesz, kitartás!
A BMX-től nem lehet szabadulni, ezek csak rövidtávú dolgok.
A BMX függőséget okoz, átmenetileg kezelhető, de vissza-vissza térő és maradandó egy életre!
How strange every moment of LIFE! I wrote this letter, which you can find below, in the summer of 2017 and 2019, when my son Ferenc Benedek moved away from BMX racing.
It hurt a lot, but I couldn't do anything. Young Teenager!
The years passed and I just waited, just in case! I read the letter countless times! I wanted to correct it, but everything that it is consist of was so true! It will stay like this and I thought, I knew, maybe someday something will change!
Beni is with us again now, which the whole Veszprém team is enjoying and waiting for!
But, someone is still very much missing, László Milos, and now I am writing this letter again in the fall of 2020, not knowing what will happen !!
2023 and it was repeated every Milos also appeared the other day in a practice!
See the old letter
“We are missing one of our best riders and the driving force of the club, but we don’t have to say goodbye!!
The passion of BMX is for a lifetime and BENI BORBÉLY or LÁSZLÓ MILOS will return one day!
A talented, hard-working racer who only had to say the task once left.
Maybe someday he'll be with us again, perseverance!
You can’t get rid of BMX, these are just short-term things.
BMX is addictive, temporarily manageable, but recurring and lasting for a lifetime!